TAX FREE – zasady

tax free

TAX FREE – zasady

Tax Free co to jest? Najprościej mówiąc to zwrot podatku VAT dla podróżnych.

Dzięki wprowadzonym zmianom na początku tego roku, przedsiębiorcy otrzymują szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE. Elektroniczny obieg dokumentów ułatwia rozliczenia zarówno z podróżnymi, jak i z organami podatkowymi.

Podróżni zyskają z kolei na skróceniu czasu obsługi. Uzyskają elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE. Szybciej otrzymają także zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach realizowanych w formie bezgotówkowej. Więcej informacji dla podróżnych: https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/tax-free-informacja-dla-podroznych

Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji przypominamy, że jest ona dostępna na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Podczas rejestracji następuje weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to niezbędne warunki do tego, aby sprzedawać towary w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku.

Eksport – stawka 0% VAT dostępna dzięki potwierdzeniu wywozu poza UE

Najważniejszym dokumentem uprawniającym do 0% stawki VAT jest uzyskanie potwierdzenia wywozu towarów poza UE.

Aby uzyskać komunikat IE-599 uprawniający do stawki VAT 0% należy:

  • dokonać zgłoszenia celnego. Do dokonywania zgłoszeń celnych służy system AES, czyli Automatyczny System Eksportu.
  • następuje przyjęcie przez urząd celny zgłoszenia celnego wywozowego i nadanie numeru ewidencyjnego operacji wywozowej MNR, czyli uzyskanie komunikatu IE-528
  • po odprawie celnej towary zostają dopuszczone do wywozu poza terytorium UE, co zostanie potwierdzone komunikatem IE-529.
  • następnie towary są wywożone poza terytorium UE i następuje zamknięcie procedury eksportowej przez urząd celny, na skutek czego zostaje wydany komunikat IE-599.

Do kiedy najpóźniej należy uzyskać komunikat IE-599, aby stosować stawkę 0% VAT?

Zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7 ustawy o VAT eksport towarów może być opodatkowany stawką VAT 0%, pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE, czyli komunikat IE-599.

Brak komunikatu przed tym terminem nie oznacza utraty prawa do zastosowania stawki 0%. W takim przypadku transakcja nie jest wykazywana w pliku JPK_V7 za dany okres rozliczeniowy i tym samym w rejestrze VAT sprzedaży.

  • Rozliczając VAT miesięcznie podatnik ma dodatkowe dwa miesiące na uzyskanie komunikatu IE-599 i może wykazać transakcję w pliku JPK_V7 składanym za następny miesiąc.
  • Rozliczając VAT kwartalnie, podatnik na uzyskanie komunikatu IE-599 ma nawet aż 9 miesięcy, ponieważ brak tego potwierdzenia przed terminem złożenia pliku JPK_V7K z częścią deklaracyjną za kwartał, w którym miała miejsce sprzedaż, daje możliwość zastosowania stawki 0% w pliku JPK_V7K za kolejny kwartał.
WAŻNE:

Przy rozliczaniu VAT miesięcznie brak komunikatu IE-599 w terminie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż, powoduje, że transakcję należy opodatkować krajową stawką VAT. Przy rozliczeniu VAT kwartalnie termin ten wydłuża się do dwóch kolejnych kwartałów od kwartału, w którym miała miejsce sprzedaż.


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn