Zmiany w KRS elektronicznie

Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS zobowiązane są zgłaszać do tego rejestru zmiany, na przykład dotyczące siedziby, składu osobowego zarządu, danych wspólnika, przedmiotu działalności (kodów PKD), umowy spółki. Zgłoszenie zmiany danych spółki musi nastąpić w ciągu 7 dni od chwili ich powstania.

Od 1 lipca 2021 roku wnioski o wpis do KRS można składać do sądu wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wpis zmian trzeba złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (tylko, jeżeli umowę spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza)
  • w systemie teleinformatycznym S24 (tylko, jeżeli umowę spółki zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w S24).

Pamiętaj! Jeśli twoja spółka została zarejestrowana w sposób tradycyjny (papierowy) lub w systemie PRS, nie możesz zmieniać jej danych za pomocą systemu S24.

Nie możesz również złożyć w S24 wniosku o zmianę wpisu dla spółki założonej w tym systemie, jeżeli wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej lub za pośrednictwem portalu PRS.

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki mogą podpisać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji spółki, lub pełnomocnik procesowy (adwokat lub radca prawny), powołany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Załączniki do wniosku sporządzone w postaci elektronicznej należy przed załączeniem do systemu opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód).

Zarówno w PRS jak i S24 do wniosku musisz dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające dokonanie zmian w postaci elektronicznych załączników.

Ile kosztuje rejestracja zamian w KRS?

Gdy zmiany zgłaszasz na portalu PRS:

  • 250 zł – opłata sądowa za wpis
  • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Gdy zmiany zgłaszasz w systemie S24:

  • 200 zł – opłata sądowa za wpis
  • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Warto wiedzieć

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do KRS, musisz zgłosić dokonanie zmian do urzędu skarbowego oraz do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zgłoszenie aktualizacyjne złóż w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS.

Przydatne linki:

https://prs.ms.gov.pl/krs

https://ekrs.ms.gov.pl/s24/

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/306

Facebook
LinkedIn