Zmiany w przepisach podatkowych od stycznia 2023 r – CZĘŚĆ I

Amortyzacji bezwzględnie nie podlegają:

– lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,

– budynki mieszkalne,

– spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

– prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

  służące do prowadzenia działalności gospodarczej lub wydzierżawione albo  

  wynajmowane na podstawie umowy.

W dalszym ciągu można amortyzować lokale i budynki użytkowe.

Ulga „Pałacyk”

Nie można już skorzystać z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości – zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu tych prac, a nie w trakcie ich trwania.

Najem prywatny

Przychód z najmu prywatnego można rozliczyć wyłącznie w formie ryczałtu.


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn