Usługi medyczne, a kasa on-line

Od dnia 1 lipca 2021 r. podatnicy, którzy świadczą usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów są zobowiązani do stosowania kas fiskalnych on-line. Chodzi o sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek? Kto może w dalszym ciągu używać kasy „tradycyjnej”? Wyjaśniamy.

Organy podatkowe konsekwentnie potwierdzają, że do stosowania kas fiskalnych on-line od dnia 1 lipca 2021 r. zobowiązani są lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi medyczne w ramach indywidualnej praktyki.

Taka praktyka może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie tylko. Może to być również spółka cywilna, spółka jawna, albo spółka partnerska – wtedy mówimy o grupowej praktyce lekarskiej. Warto podkreślić, że cechą charakterystyczną wykonywania zawodu w formie praktyki lekarskiej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/lekarzy na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Właśnie ta cecha odróżnia prowadzenie praktyki lekarskiej od podmiotu leczniczego. Wykonywanie zawodu w ramach praktyk zawodowych nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Przy używaniu „tradycyjnej” kasy mogą pozostać podatnicy będący podmiotami leczniczymi.

W podmiotach leczniczych lekarze udzielają świadczeń medycznych na rachunek i odpowiedzialność (wobec osób trzecich) podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy zatrudnia lekarzy i lekarzy dentystów na umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne i nie podlega obowiązkowi wymiany kasy rejestrującej na kasę on-line.

W skrócie

Do stosowania kas fiskalnych on-line od dnia 1 lipca 2021 r. zobowiązani są lekarze, lekarze dentyści świadczący usługi w zakresie opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej (są wpisani do rejestru praktyk zawodowych przez właściwą Izbę Lekarską).

Podatnik, który działa jako podmiot leczniczy (jest wpisany do prowadzonego przez właściwego wojewodę rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą) i nie ma zarejestrowanej indywidualnej praktyki lekarskiej, ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Indywidualna / grupowa praktyka lekarska wpisana do rejestru przez Izbę Lekarską

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka cywnilna

Podmioty lecznicze wpisane do rejestru przez wojewodę

  • SP ZOZ
  • Przedsiębiorcy w różnych formach działalności gospodarczej (np. JDG, sp. z o.o., spółka cywilna, osobowe spółki handlowe)


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn