Nowe terminy płatności składek ZUS w 2022 roku

W 2022 r. obowiązują nowe terminy płatności składek ZUS: do 5, 15 oraz 20. Nowe terminy dotyczą zarówno składania dokumentów rozliczeniowych, jak i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od stycznia 2022 r. obowiązują następujące terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek za poprzedni miesiąc:

do 5. dnia każdego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych m.in. urzędów gminy, miasta;

do 15. dnia każdego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, m.in.: spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, kościołów, ZUS, ZOZ, itp.;

do 20. dnia każdego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, a więc płatników opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych (spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca.

NOWE TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS W 2022 ROKU do 5, 15 oraz 20
do 5 dnia każdego
miesiąca
do 15 dnia każdego miesiącado 20 dnia każdego miesiąca
jednostki i zakłady
budżetowe:
płatnicy posiadający osobowość prawną:pozostali płatnicy składek:
m.in. urzędy gminy
urzędy miasta
m.in.: spółki kapitałowe,
spółdzielnie,
stowarzyszenia,
fundacje,
jednostki samorządu terytorialnego,
uczelnie wyższe,
kościoły,
ZUS,
ZOZ, itp
płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia,
przedsiębiorcy i inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn