Składka zdrowotna, a podatek liniowy od 1 lipca 2022 r.

podatek zdrowotny blood-pressure-1584223_1920

Składka zdrowotna, a podatek liniowy od 1 lipca 2022 r.

Na mocy ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), liniowcy mają  prawo zaliczania składek zdrowotnych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczania ich od dochodu.

Łączna wysokość składek uwzględnianych w rozliczeniu podatkowym nie może przekroczyć w roku podatkowym 8.700 zł. Limit dotyczy łącznie składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących.

Natomiast liniowcy opłacający miesięczne zaliczki w uproszczonej formie mogą obniżać zaliczki o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w danym miesiącu – z uwzględnieniem limitu 8.700 zł.

Nowe rozwiązania dla liniowców w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne weszły w życie 1 lipca 2022 r., ale w zasadzie mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.:

  • opłacający podatek miesięcznie lub kwartalnie mogą przy obliczaniu zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za II kwartał 2022 r. uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne (do wysokości 8.700 zł) zapłacone przed 1 lipca 2022 r.;
  • dokonujący wpłaty miesięcznej zaliczki w uproszczonej formie mogą pomniejszać wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem limitu 8.700 zł.
Zasady odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. przez liniowców
 Zapłacone od 1 lipca 2022 r. Zapłacone do 30 czerwca 2022 r.
1. zaliczka za lipiec i dalsze miesiące lub III i IV kwartał 2022 r.:
– ujęcie do kosztów uzyskania przychodów albo
– odliczenie od dochodu, w wysokości max 8 700 zł limitu
 
2. zaliczka uproszczona za lipiec i dalsze miesiące 2022 r.:
– obniżenie miesięcznej zaliczki o 19% wartości składki, z uwzględnieniem rocznego limitu
 
1. zaliczka  za czerwiec lub II kwartał 2022 r.:
– ujęcie do kosztów uzyskania przychodów albo
– odliczenie od dochodu, w wysokości max 8 700 zł limitu
 
2. zaliczka uproszczona za miesiące od lipca do grudnia 2022 r.:
– pomniejszenie o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych składek rocznego limitu

Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany liniowo zapłacone składki zdrowotne zaliczy do kosztów uzyskania przychodów, wpłynie to na zmniejszenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Jeśli natomiast będzie odliczał składkę zdrowotną od dochodu, to w żaden sposób nie wpłynie to na wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej.


Materiały udostępniane na stronie nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą być stosowane jako zastępstwo materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa. 

Facebook
LinkedIn